POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ca urmare a domeniului în care activăm, pentru noi, confidențialitatea datelor dumneavoastră reprezintă un aspect foarte important pe care ne raliem prestarea serviciilor. Astfel că, pentru a vă proteja mai bine confidențialitatea și a vă ajuta să vă înțelegi mai bine drepturile, platforma SRLegal vă prezintă prezenta politică de confidențialitate.

 

Operatorul (respectiv cel ce prelucrează datele cu caracter personal) este societatea EFA BUSINESS ȘENGENC SRL, cu sediul în Mun. Focșani, Strada Constructorului nr. 9, bl. F5, et. 4, ap. 17, jud. Vrancea, înscrisă în Registrul Comerțului sub nr. J39/254/2021, CUI 43874071 ca urmare a faptului că platforma noastră, colectează un minim de date necesar pentru buna sa desfășurare și pentru prestarea serviciilor prezentate.

Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR) (Reg. UE 679/2016) a fost creat cu scopul de a reglementa modul în care datele personale ale cetățenilor Uniunii Europene sunt protejate de organizații, companii și alte structuri. În conformitate cu Regulamentul amintit care este aplicabil din data de 25 mai 2018, Platforma SRLegal.ro, vă informează după cum urmează:

Datele pe care le colectăm

Pentru utilizarea platformei SRLegal vom colecta și procesa date personale cu caracter general:

 • în cadrul formularelor de contact vom colecta date precum: nume, prenume, județ, număr de telefon, adresa e-mail;

 • prin utilizarea fișierelor cookie.

Scopul și temeiul prelucrării

În calitatea dvs. de vizitator al platformei SRLegal, noi putem prelucra datele dvs. cu caracter personal

în scop de marketing, respectiv scop publicitar și scopuri statistice, ce constau în activități de marketing, prin transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (de ex. e-mail) de comunicări comerciale privind serviciile oferite și a posibilității ținerii legăturii în vederea informării dumneavoastră referitoare la activitățile noastre.

Un alt scot pentru care colectăm datele dvs. cu caracter personal din cadrul formularelor de contact este de a vă răspunde la mesajul dvs. și a vă putea oferi informațiile cele mai utile privind serviciul de care aveți nevoie.

Temeiul prelucrării constă în consimțământului dat în mod expres, sub formă de bifă la fiecare formular de contact și interesului legitim în realizarea de materiale publicitare.

Securitatea datelor

Securitatea datelor reprezintă un aspect foarte important pentru siguranța dvs., iar din acest motiv, pentru a asigura securitatea, integritatea, evitarea utilizării neautorizate, precum şi eventualele abuzuri am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal:

 • Restrângerea accesului la date și instruirea personalului, semnarea unor acorduri de confidențialitate cu angajații/partenerii contractuali;

 • Politici interne precum: identificarea utilizatorului cu user și parolă, lungimea parolelor și frecvența schimbării acestora, folosirea de programe antivirus, etc.

 • Minimizarea datelor, acolo unde este cu putință și anonimizarea datelor în scopuri statistice.

Nu uita totuși că securitatea integrală a datelor transmise prin rețelele publice de internet nu poate fi niciodată total garantată. Cu toate acestea, platforma SRLegal depune toate eforturile în privința protejării datelor transmise acesteia, iar în cazul unui incident vom realiza numaidecât procedura de raportare și notificare a incidentelor de securitate.

Transferul datelor cu caracter personal

Ca regulă, platforma SRLegal nu divulgă datele pe care le deține și le prelucrează altor persoane fizice sau juridice. Cazurile în care datele dvs. pot fi divulgate către alte persoane fizice sau persoane juridice sunt acelea în care acestea din urmă acționează ca persoane împuternicite în relația cu Operatorul. Acestor persoane fizice sau persoane juridice le pot fi furnizate datele dvs. cu caracter personal doar pentru a putea fi folosite în limita obligațiilor pe care și le-au asumat față de Operator și în vederea aducerii la îndeplinire a serviciilor respective.

Datele cu caracter personal mai pot fi puse la dispoziția unor autorități publice care solicită operatorului să furnizeze aceste informații, în baza unor obligații legale. Aceste instituții pot fi: Autoritatea Națională de Administrare Fiscală.

Operatorul nu transferă datele cu caracter personal către o țară terță

Perioada de stocare

Datele cu caracter personal colectate în vederea transmiterii de comunicări de marketing (trimite de mail-uri, mesaje telefonice, în vederea informării la viitoare proiecte sau oferte, răspunderea la formularele de contact) vor fi prelucrate pe o perioadă de 10 ani de la data completării formularului, cererii, etc.

Drepturile de care beneficiați

Vă aducem la cunoștință că aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces: dreptul de a solicita operatorilor de date informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către aceștia;

 • Dreptul de rectificare, respectiv la actualizare, atunci când apreciați că se impune valorificarea acestui drept: dreptul de a solicita operatorilor de date rectificarea datelor cu caracter personal incorecte;

 • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul „de a fi uitat” – ex.: situația în care încetează îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate; a expirat perioada pentru care au fost stocate; retragerea consimțământului, în cazul în care prelucrarea se realizează pe baza acestuia; prelucrarea este ilegală);

 • Dreptul de restricționare a prelucrării: dreptul de a solicita operatorilor de date restricționarea prelucrării în anumite situații, cum ar fi cazul în care unele date sunt inexacte, respectiv prelucrarea nu este legală.

 • Dreptul de opoziție: dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal de către platforma SRLegal (de exp. în cazul prelucrării în scopuri de marketing);

 • Dreptul la transferul datelor cu caracter personal (portabilitatea acestora) unui alt operator de date cu caracter personal stabilit de dvs.;

 • Dreptul de a i se comunica orice rectificare sau ștergere sau restricționare a prelucrării;

 • Dreptul de a primi o notificare din partea operatorului, în cazul în care acesta constantă încălcarea măsurilor de securitate a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal;

 • Dreptul de retragere a consimțământului: dreptul de a i se retrage consimțământul exprimat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în orice moment, în cazul în care datele dvs. personale sunt prelucrate în temeiul consimțământului, cu precizarea că retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării de date efectuate înainte de retragerea consimțământului;

 • Dreptul să depună o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și de a se adresa instanțelor de judecată competente.

Întrebări/solicitări

Orice întrebare sau solicitare poate fi realizată prin e-mail la adresa office@srlegal.ro sau printr-o cerere scrisă la sediul operatorului de date din Mun. Focșani, Strada Constructorului nr. 9, bl. F5, et. 4, ap. 17, Jud. Vrancea.